Wat snel naar voren kwam was dat de adviseur zijn financiële kennis paraat had. Dit kon hij zonder vakjargon te gebruiken overbrengen, zelfs aan mijn partner waarbij Nederlands niet de moedertaal is. Maar wat voor ons misschien nog belangrijker was, was het feit dat de menselijke kant van de adviseur erg naar voren kwam. De adviseur was oprecht geïnteresseerd in onze financiële doelen waardoor wij als leken op de markt het gevoel kregen serieus te worden genomen. (9-4-2018 door Erik de Groot)
Geïnteresseerd in onze financiële doelen!